VETERHOUSE CLÍNICA VETERINÀRIA

foto gos

MEDICINA GENERAL

Es fan controls veterinaris ordinaris  causats per malalties o accidents. Tant mateix es fan controls  periòdics per avaluar els diferents  índex de salut: alimentació, pes, exercici, etc
9

MEDICINA PREVENTIVA

Vacunacions, desparacitacions gastrointestinals, Leishmaniosis, higiene bucal, revisions geriàtriques. Puces i paparres.
10

EXÓTICS

Alimentació, reproducció, dermatologia y hàbitat general, rèptils, aus, etc
11

MEDICINA ESPECIALITZADA

 Certes patologies  i intervencions necessiten  d’una praxis o una tècnica quirúrgica altament especialitzada: Dermatologia, Traumatologia, Oftalmologia.
12

DIAGNOSTICS PER IMATGE

Raigs X, ecografies, microscopia, otoscopia

13

ANÀLISIS CLÍNICS

El nostre laboratori està preparat per diagnosticar qualsevol malaltia de forma ràpida. Per probes altament específiques es disposa d’un laboratori extern especialitzat.
14

CIRURGIES

La nostra professionalitat ens obliga a resoldre processos infecciosos o accidents amb pràctiques quirúrgiques generals o especialitzades. Qualsevol cirurgia s’aborda de la forma menys traumàtica i emprant les darreres tècniques de cada especialitat: Reproductor, digestives, traumatologia, dermatologia, oncologia, etc.